KURALLAR VE KATILIM KOŞULLARI

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen bu ödüllü yarışmaya katılan her yarışmacı yarışma kurallarını kabul etmiş sayılır.

1. Yarışmaya katılmak için verilecek gerçek kişi kimlik bilgilerinin doğruluğu yarışmacının sorumluluğundadır. Yarışmalar sonunda yarışmacı herhangi bir ödüle hak kazanırsa, kayıt yaptırdığı kişinin kendisi olduğunu nüfus kağıdı bilgileri ile doğrulamak zorundadır.

2. Katılımcılar yarışmaya başvurdukları tarihte 18 yaşını tamamlamış olmalıdır.

3. Yarışmacıların ödül kazanabilmeleri için bir üniversitede lisans veya yüksek lisans programına kayıtlı olmaları gereklidir. Yarışmacılar sisteme kayıt yaptırırken “edu” uzantılı üniversite maillerini kullanmak zorundadır.

4. Yarışma sonunda dereceye giren yarışmacıların öğrenim bilgileri okuduğu üniversiteye ulaşılarak sorgulanır. Sorgulama sonucunda eğitim bilgileri doğrulanan yarışmacılar ödüle hak kazanır. Sorgulama sonucunda eğitimi doğrulanamayan yarışmacılar hiçbir ödül konusunda hak talep edemez.

5. Her bir yarışmacı yalnızca bir kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı yarışmacının yarışmaya birden fazla başvuru yaptığı saptanırsa, yarışmacı yarışmadan ihraç edilir.

6. Yarışma başlangıcında her bir yarışmacıya 100.000TL sanal teminat tanımlanacak ve yarışmacılar bu teminata göre, yarışma platformunun işlem kuralları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Bu teminatın 75.000 TL’lik kısmı hisse senedi ve varant işlemlerine, 25.000 TL’si ise vadeli işlemler ve opsiyonlar piyasasına ayrılmıştır. Varant işlemleri 25.000 TL ile sınırlandırılmıştır.

7. Yarışma 11 Mart 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Nisan 2019 Cuma günü sona erecektir. Yarışmanın sonucu Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından 7 Mayıs’ta düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacak ve kazananlara ödülleri takdim edilecektir.

8. Özel ve haftalık yarışmalarda ödül kazanma kriterleri yarışmalar başlamadan önce ilan edilecektir. Haftanın birincisi hafta başındaki bakiyesini cuma günü seans bitimiyle oransal olarak en fazla arttırmış yarışmacısı olacaktır.

9. Yarışmacılar arasında portföy değerlerinin eşit olması durumunda, işlem sayısı fazla olan yarışmacı sıralamada öne geçecektir. İşlem sayılarının da eşit olması durumunda, yarışmacıların işlem hacimlerine bakılacak ve en yüksek işlem hacmine sahip yarışmacı sıralamada öncelik kazanacaktır.

10. Yarışma sonunda başlangıç bakiyesinin altında olan yarışmacılar sıralamaya alınmazlar.

11. Yarışmada kazanılan ödüllerle ilgili mevcut ve ileride konu olacak her türlü vergi yükümlülüklerinden yarışmacı sorumludur.

12. Kazanılan ödül değiştirilemez, iade edilemez, devredilemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

13. Yarışmacıların hesap özetleri ve yaptığı işlemler yarışma sponsorları tarafından promosyon ve tanıtım amaçlı kullanılabilir.

14. Yarışma ya da yarışma sponsorları hakkında doğru olmayan, gerçek dışı beyanda bulunan ve yarışma sponsorlarına ya da yarışmaya teknik, idari, mali zarar vermeye çalışanlar, Investimate Yarışması’nın yasal hakları saklı kalmak kaydıyla, yarışmadan ihraç edileceklerdir. Bu fiilleri gerçekleştiren kişiler herhangi bir hak iddiasında bulunmayacaklarını kabul ederler.

15. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü herhangi bir yarışmacıyı açıklama gereği duymaksızın yarışmadan men edebilir.

16. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü zorlayıcı nedenler, teknik sorunlar dolayısıyla ve benzeri durumlarda yarışmayı geçici olarak durdurabilir; gerekli gördüğü takdirde işlem saatlerini ve esaslarını değiştirebilir.

17. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü herhangi bir anda “yarışma tarihinde ve kurallarında değişiklik yapma” ve “yarışmayı sonlandırma” hakkını saklı tutar.

18. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü gerek duymadığı takdirde, yarışmanın verileri hiçbir katılımcıyla paylaşılmayacaktır.

19. Yarışma Kuralları’nın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümler geçerliliğini ve uygulanabilirliğini koruyacaktır.

20. Yarışma sonunda bakiyesini en fazla arttırmış 50 yarışmacıdan yatırım raporları ve videoları istenip organizasyon ekibi tarafından belirlenen ve finans dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından eleme sürecine geçilecektir. Raporlama ve eleme süreci ile ilgili detaylar süreç içerisinde organizasyon ekibi tarafından ilgili kişilerle paylaşılacaktır. Raporlarında gerçek dışı beyanda bulunan yarışmacılar diskalifiye edilecektir. Bu fiilleri gerçekleştiren kişiler herhangi bir hak iddiasında bulunmayacaklarını kabul ederler.

 21. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü, Investimate Organizasyonundaki tüm haklarını gizli tutar.